W każdym dniu człowiekowi towarzyszą najróżniejsze przedmioty, którymi lubimy się otaczać, ale także z którymi nie lubimy się rozstawać. Bez wątpienie przedmiotem bez którego ciężko jest się obejść, nie wątpliwie jest telefon komórkowy. Dlatego warto zastanowić się nad tym jaki na nas wywiera wpływ podczas codziennego użytkowania.

Dzisiejsze czasy sprawiają, że człowiek właściwie bez przerwy jest poddawany działaniu różnych szkodliwych czynników. Między innymi jest to promieniowanie elektromagne­tyczne, które swoje źródło ma w przyrodzie – są to zjawiska atmosferyczne i kosmiczne, ale także sztuczne, wytwarzane przez instalacje i urządzenia elektryczne. Wiele z nich jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego o dużej wartości natężenia. [S. Kuciński, WPŁYW TELEFONII KOMÓRKOWEJ NA ZDROWIE CZŁOWIEKA]

A do urządzeń, które mogą negatywnie wpływać na organizm człowieka należą przed­mioty telefonii komórkowej – stacje bazowe i aparaty.

Negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki polega przede wszystkim na zakłóceniu jego podstawowych czynności życiowych. Prądy elektryczne w ciele człowieka należą do normalnych funkcji życiowych: sygnały nerwowe polegają na przesyłaniu impulsów elektrycznych, elektrycznymi procesami jest również wiele reakcji biochemicznych od trawienia do aktywności mózgu.

Zbyt długie narażenie na oddziaływanie promieniowania elektromagne­tycznego może powodować zakłócenie podstawowych funkcji pracy mózgu, systemu immunologicznego, układu krążenia, a co za tym idzie pojawiają się takie objawy jak zawroty i bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, nerwowość, zaburzenia snu. [Establishing a Dialogue on] [adr.com.pl]

Jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy telefony komórkowe noszą przeważnie w przedniej kieszeni spodni oraz u mężczyzn, którzy aktywnie korzystają z telefonów komórkowych zauważa się zmiany w koncentracji, morfologii, żywotności plemników oraz znaczny spadek plemników, które wykazują ruch postępo­wy. Oczywiście wszystko zależy od dziennej dawki rozmów przez telefon, ale zmiany uwidaczniały się przy wartości powyżej 4 h na dzień. Dodatkowo u mężczyzn, którzy długotrwale są narażeni na działanie fal elektromagnetycznych może dojść do zakłó­cenia procesu spermatogenezy – czyli procesu powstawania plemników, chromatyny (podstawowy składnik chromosomów) i DNA plemników.

W dwumiesięczniku „Nowiny lekarskie” wspomina się także o możliwości bezpośredniego powiązania wpływu telefonów komórkowych na jądro i najądrze. Prowadzenie długich rozmów przez te urządzenia powodują także zmianę temperatury mózgu, co wpływa na funkcje osi podwzgórze-przysadka-jądra. [E.. Synak, M. Jendraszak, I. Skibińska, K. Kątniak, R. Czarnecka-Kłos, A. Sadowska, Styl życia współczesnego mężczyzny, a problem niepłodności w Nowinki lekarskie]

W 2009 roku opublikowano badania, w których jasno wykazano niebezpieczeństwo ko­rzystania z telefonów komórkowych przez mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, które wpływają na płodność, ale także na zdrowie i ogólne samopoczucie przyszłego potom­stwa.[Tytuł badań: “Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro”], [http://bioemf.pl/promieniowanie-pochodzace-z-telefonow-komorkowych-uszkadza-sperme/]

Publikacja z przeprowadzonych badań dotycząca wpływu PEM na plemniki: [adr.com.pl] – ZOBACZ PDF

Prozdrowotna moda to jedno z głównych założeń marki a si. Produkty sygnowane logiem guardias mają na celu ograniczyć niekorzystny wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanych przez telefony komórkowe, dzięki innowacyjnej i oryginalnej Technologi ADR.

ADR®TECHNOLOGY to unikalny na skalę światową polski wynalazek. Pozwala on na budowanie urządzeń, które są w stanie pochłonąć ponad 90% składowej elektrycznej promieniowania elektromagnetycznego w pasmach szkodliwych dla człowieka. Pola takie wytwarzane są głównie przez sieć i podłączone do niej urządzenia elektroniczne, elektryczne i elektromechaniczne. Wynalazcą Technologii ADR jest Polak dr inż. Stanisław Wosiński.

Technologia ADR została opatentowana PAT 221223 oraz posiada zgłoszenie patentowe WO2016092399A1. [https://biomagnetica.pl/ ]

Podstawowa koncepcja ekranu promieniowania elektromagnetycznego ADR®TECHNOLOGY polega wykorzystaniu absorpcji dielektrycznej wody, która zostaje „uwięziona” w matrycy dielektrycznej w postaci mikrokropel, nanokropel oraz wody związanej w sieci krystalicznej soli tworzących hydraty.

Działa to podobnie jak ciało człowieka, które składa się w około 70% z wody, przez którą absorbuje pole elektryczne. Pochłonięta energia zo­staje zamieniona w ciepło niewyczuwalne dla człowieka.

Powszechnie używane ekrany pola elektrycznego wykorzystują materiały przewodzące. Są to ekrany z folii lub siatki metalowej, przewodzących kompozytów lub szkieł oraz materiałów z wplecionymi drucikami metalowymi o średnicach mikronowych. Ekrany te są drogie, sztywne i wymagają uziemienia, natomiast ekrany ADR®TECHNOLOGY nie wymagają uziemienia a poza tym są miękkie, lekkie i można je łatwo dopasować do obiektu ekranowanego. [adr.com.pl]

Badanie właściwości osłony pola elektromagnetycznego ADR TEX w temperaturze pokojowej – Testing of ADR TEX electromagnetic field shield properties at room temperature [adr.com.pl] – ZOBACZ PDF

Produkty a si w kolekcji guardias mają przede wszystkim chronić nasze organizmy – męskie i kobiece, ale także pomagać nam w codziennym wyzwaniu jakie niesie każdy poranek w oryginalnym stylu rzecz jasna.